Välkommen ska du vara.

Vill skriva om det jag just för stunden har behov av att skriva. Oftast är det lättast att skriva de dagarn när livet har tagit sig en gråare nyans, det är då själen måste ventileras genom det skrivna ordet. Kanske kan ses som en bitterfitta, kanske är det just vad jag är. Det är ingen titel jag vill ha, ettiketter är det andra som sätter.
Oavsett vad som visat dig vägen till min skrivarplats i cybervärlden så är du nu här. Tror du som mig att inget händer av en anledning så får du själv lista ut vad som gjorde att du kom hit. Jag vet varför jag är här och kanske vill du slå följe med mig på min väg i vardagen mot mina mål och min ambition att göra världen lite bättre.

torsdag 9 februari 2012

Intressant? Nej inte det minsta, men för mig skulle det betyda mycket om du läste och tycker till.

Kära läsare. Har du nu klickat dig ända hit så håll dig kvar och läs vidare. Jag behöver i detta tanke exprimentet din hjälp. Jag behöver veta hur just du ser på saken och funderar kring det exempel jag snart ska ställa upp. Kommentera gärna under blogginlägget, du kan göra det anonymt om du vill. Eller bara fundera lite i din ensamhet. Det här handlar inte om vem som tycker utan vad din första tanke och kännsla blir. Meningen med tanke exprimentet är att ge mig olika reflektioner i från andras perspektiv och synsätt, kanske också få en ny infallsvinkel utifrån att mitt sätt att se på olika saker.


Tanke exprimentet.


Du är kund på ett företag som säljer tjänster av allehanda slag. Du har etablerat en kontakt med företaget under en längre tid. Du som kund har kontakt med en person anställd på företaget som känner till dig väl. Ni träffas i bland och diskuterar de olika tjänsterna du köper, i bland på möten i bland bara kort via telefon. Allt löper på och hela produktionen har sin gilla gång.

Kontakten på företaget brukar sig av en konsult för att du som kund ska få en absolut skräddarsydd lösning av det behovet du har av den varan du köper. Som kund förutsätter du så klart att företaget du köper varorna av vill sälja det absolut bästa till dig som kund därför ser du det som ytterst viktigt att ha en god kontakt med konsulten för att ge denne så bra material som möjligt. Även att så snabbt och effektift som möjligt är i gemenskap lösa bekymmer som uppstår under vägen mot den färdiga produkten. Allt för att finna en bra helhetslösning.

I det stora hela förändras tillgång och efterfrågan på företaget väldigt fort. Produktionen och trycket på personalen ökar, VDn brukar lösa detta genom att projektantälla under en kortare tid för att flödet ut i från fabriken ska hålla jämn takt med efterfrågan och nyetablering av kunder.

Du som kund blir plötsligt kallad till ett möte av en för dig helt okänd person. En ytlig kontakt har ringt företaget och talat om att de inte alls tycker att produkten du beställt fungerar så bra. Den ytliga kontakten tycker sig ha sett stora fel i den produkten du köpt och har genom egna tolkningar gjort slag i saken och säger sig veta att detta inte fungerar i paraktiken när produkten skall användas av dig.

Du själv förvånas en aning eftersom den ytliga kontakten inte alls ringt dig och frågat om vad du tycker om produkten. Du funderar lite på vad den ytliga kontakten har fått det hela i från och det får du inget dirket svar på när du själv ringer upp. Den ytliga kontakten säger att det får du och företaget lösa, jag tycker i alla fall inte att jag har mer ansvar i det hela än att ringa företaget och säga vad jag tror om det hela, att produkten absolut inte kommer fungera utifrån ändamålet.Den uppfattningen har jag för att jag antar vissa saker och lägger i hop ett och ett. Inte för att jag vet det igentligen utan bara för att jag tror att det är så.

När företaget kallar dig som kund till mötet har då helt plötsligt den nyanställda personen fått detta på sitt skrivbord då produktionen hastigt har ökat. Som kund tycker du att det är jätte bra om företagets egen konsult deltar på mötet, de som jobbat nära och följt produktionen av vara under en längre tid. Konsulten känner ju till hela produktionsbiten och det ni gemensamt har utvecklat och som ni båda tycker att har gett goda resultat är ju värt att presentera i detta läget.

Allt är så klart företagets VD och kontakten du vanligtvis brukar ha på företaget väl informerade om. De båda har full insyn i sin egen konsults arbete och är väl förankrad i vilken din uppfattning av det hela är. Ännu mer förvånad blir du då den  tillfälligt projektanställda inte alls ser detta, och plötsligt ska skapa sig en egen  uppfattning om produktionen. Frågan ställs i vilket syfte, men du som kund får inget svar på det.

Du som gammal kund i företaget tycker att om det nödvändigtvis måste vara ett möte så är det effektivaste att konsulten också deltar som kan presentera en helhetsbild av det jobb som gjorts och vart i projektet varan nu befinner sig, vilka målen är för att nå fram till slutprodukten. Under produktionstiden har saker förändrats, lagts till på ordersedeln, dagits bort och i bland bara finjusterats en liten aning. Allt för att täcka in behovet för den optimala slutprodukten.

-Jag ser det inte alls som nödvändigt att konsulten deltar. Det är ju väldigt bra att jag inte vet något om den tidigare produktionen. Jag har lyssnat till den ytliga kontakten som ringt och det är det jag utgår i från.

-Är det inte då bra att ha med konsulten i från ditt företag som i sin tur  kan beskriva hela produktionen och som faktiskt arbetar för er. Det är ju ni som betalar konsulten för att jag som kund ska få ut en skräddarsydd produkt som är helt anpassad efter mina behov av den beställda slutprodukten? Produktutvecklingen har hitills fungerat bra och ingen ser något fel eller bristfälligt i detta, förutom den ytliga kontakten som ringde och trodde sig se fel utan igentlig information eller insikt i helheten

-Nu är det ju så att konsulten arbetar med en redan pågående produktion, det här blir eventuellt en strart av en ny prudukt och produktion av ytterligare en vara.

-Men det är ju omöjligt eftersom konsulten, VD, kontakten jag vanligtvis brukar ha på företaget och jag själv  redan har tagit fram en plan om en  helhetslösning. Och det du nu talar om ingår i den beställningen av slutprodukten. Det ser du om du läser i kontraktetet. Ett sidoprojekt och en ny slutprodukt tycker jag är helt onödig eftersom det redan ingår i hela konceptet.
Allt ska ingå i den färdiga varan och inget ska lämnas utanför, det är ju sedan lång tid tillbaka påskrivet av VD, den vanliga kontakten på företaget och mig själv. Har du läst det?

-Nej jag har inte läst det och kommer heller inte att göra det. Jag kommer utgå i från de bristerna av produkten som den ytliga kontakten tror sig  sig ha observerat.

-Du vet ju heller inte vilken helhetslösning som konsulten arbetar mot och jag kan bara säga att de bristerna som den ytliga kontakten tror sig ha sett inte stämmer, det står klart och tydligt  om du läser kontraktet. Är det därför inte bra att konsulten i från ditt företag presenterar det hela på mötet så du får ett svar direkt av den som är anställd av samma företag som dig och faktiskt har till uppgift att vara eran förlängda arm?

-Ja du får väl ta med vem du vill på ditt möte så då kanske du kan ringa konsulten och boka en tid för oss att träffas?

-Men det borde väl ligga i ditt intresse att samarbeta med den konsulten ditt företag har anlitat för den här produktionen ?Är det inte bättre att du tar en kontakt så att ni gemensamt kan komma överens om en tid då jag som kund har lättast att anpassa mig efter erat pressade schema?

-Suck, ja säger du det så gör vi väl så då, men jag tycker inte fortfarande att konsulten behöver vara med på mötet. Jag vill skaffa mig en egen bild av det hela utifrån vade den ytliga kontakten har delgett mig.

-Och varför ser du då inte att konsulten har den kunskapen och stora insikten i produktionen? Det  kommer underlätta för alla inblandade parter. Det den ytliga kontakten tror sig sett som en brist i produkten är löst och sedan länge medräknad i slutprodukten. Det sparar oss tid, pengar och framförallt massor av energi.Vi vet om det hela och det det ytliga kontakten tror sig veta är inget nytt, det ÄR med i beräkningen.

-Ja så kanske det är men nu är min arbetsuppgift den här på företaget att jag ska undersöka den här saken och jag tänker göra det med så lite förhands information som möjligt. Jag vill skapa mig en egen uppfattning. Jag ser att konsulten jobbar med andra saker och det här kommer räknas som en ny produkt, eller snarare jag ska skaffa mig en uppfattning om det det ytligakontskten ringde om och se om ytterligare en ny produkt skall beställas.


_____________________________________________________________________________________

Med min fulla tro och säkra uppfattning om ett företag som skulle fungera på det här viset är att det snabbt och effektivt skulle avveckla sig själv. Arbetet blir väldigt ineffektivt och kostsamt. En företags kultur i den här andan skulle inte fungera och inte  bli långlivad. Kunderna skulle lessna av och se företaget med allt annat än samarbetsvilliga och smidiga. Företaget skulle inte alls få med sig kunderna på tåget, många skulle nog fundera flera gånger om hur det verkligen är ställt med synen på sina kunder och samtidigt fundera på värdet av sig själv som kund i företaget. Bemötandet är ju inte riktigt hundra kan man tycka

.Många skulle nog känna ett unns av oseriös verksamhet. Att inte ha viljan av att ta med de konsulterna man själv har anlitet på ett möte kring en produkt känns väldigt motstridigt. Har företaget förtroende för sina konsulter? Eller vad har de för syn på helheten? Är det så att de känner sig mindra värdefulla och kränkta i sin egen yrkesroll och vill inte ha konsulter med som vet och har stor kunskap om produkten? Är det ett självändamål att själv undersöka saker och skapa sig en egen uppfattning inom företaget? Är det då man får pluspoäng på kafferasten?

Men eftersom det här bara var ett tanke expriment så kan jag trösta er med att det här inte handlar om ett företag. Det handlar om Malung-Sälens egen socialtjänst. Så här arbetar dom. Är det underligt att människor känner sig illa behandlade, kränkta och sist men inte minst vad kostar detta sätt att arbeta skattebetalarna?

2 kommentarer:

Sara N sa...

Inte bara kostsamt ekonomiskt. De tar energi och att produkten är en människa/flera människor som man vägrar lyssna på gör det hela ännu mer ineffektivt. Hoppas konsulten kan ge dem en näsbränna.

Anonym sa...

Håller med föregående talare till 100%. Rock Olga